1656494389892_logo%201-uelbo9-me.jpg

Ko­ne­ka­ba­ree 2022

Ve­te­raa­ni­ko­neen käyn­ti­ää­ni on kuin musiikkia,

sen liik­ku­mi­nen on kuin tanssia ja sillä annettu näytös on kuin tasokasta kabareeta.

Siispä: Will­kom­men! Bienvenue! Welcome!

Im cabaret! Au cabaret! To cabaret!

1658159911739_juliste%20uusittu-me.jpg